Årsmöte 2023 17-18 augusti

Välkomna till ett efterlängtat fysiskt årsmöte.

Programmet i korthet

Torsdag 17 augusti sker sedvanlig jaktskytte och en naturstig finns att gå.

Samling vid 14.00 Olstorps jaktskyttebana, Finspång. Därefter en föreläsning av  Johan Sonesson, Skogfors, ”kommer Bryssel att bestämma över hur vår skog skall skötas”. Middag gamla kvarnen, Sonstorps Bruk.

Fredag 18 augusti en exkursion på Sonstorps Bruk med tema framtida utmaningar för skogsägaren, nya direktiv och fler som vill ha av kakan. Ta gärna med en vän på exkursionen.

Mer information får ni genom att maila kassören Göran, goran@simonstorp.net

Varmt välkomna

Göran

Årsmöte 2022 18-19 augusti

Välkomna till ett efterlänktat fysiskt årsmöte.

Programmet i korthet

Torsdag 18 augusti sker sedvanlig jaktskytte och en naturstig finns att gå.Samling vid 14.00 Öster-Malma jaktskyttebana. Därefter en föreläsning av  bjiträdande riksjaktvårdskonsulenten Anders Nilsson med tema Vargen kommer. Middag på Öster-Malma avnjuts därefter.

Fredag 19 augusti en exkursion på Jackobergs Säteri med tema landskapsvård, skogsvård, viltvård och byggnasvård. Ta gärna med en vän på exkursionen.

Mer information får ni genom att maila kassören Göran, goran@simonstorp.net

 

Varmt välkomna

Göran

Årsmöte 2021 9 sept

Bäste Medlem

Återigen blev det ett verksamhetsår för Sörmlands Östergötlands Skogsmannaförbund som inte liknar ett ordinarie år. Både höstexkursionen och vinterträffen blev inställd med hänsyn till covid-19 restriktioner.

Nu har styrelsen fattat ett enhälligt beslut utifrån rådande situation att ställa in den årliga exkursionen och ersätta den med en digital föreläsning tillika årsmöte. 

Vi siktar på att träffas fysiskt under 2022.

Enligt stadgarna så skall årsmötet hållas innan septembers utgång.

Årsmöte 2021

Du blir härmed inbjuden till ett årsmöte via dator/surfplatta/smartphone.

Årsmötet hålls torsdag den 9 september kl 1900–2100.

Under mötet håller Kjell Taawo, Sörmlands museum en föreläsning med tema Små och Stora kulturhus 

Det du behöver göra är anmäla dig med epostadress och telefonnummer till Katla Kindestam-Nilsson, epost katla.kindestam-nilsson@vivax.se senast 20 augusti.

Det är kostnadsfritt att delta på årsmötet.

Medlemsavgift

Sedvanlig medlemsavgifter/serviceavgift tas ut även detta år, föreningen har fasta kostnader som behöver täckas.

Väl mött hälsar Styrelsen genom

Kassören 

Göran From

 

Fortsatt nedstängd verksamhet

Som vi alla vet lägger coronaviruset fortsatt sordin på hela samhället. Det innebär att  alla aktiviteter i Sörmland-Östergötlands Skogsvårdsförbund tills vidare är nedstängda.
Förhoppningsvis kommer förhållandena så småningom att återgå till det normala så att vi istället kan träffas som vanligt i sommar. Någon aktivitet under den kommande vårvintern är inte att räkna med. Vi återkommer när läget har klarnat.

Styrelsen för Södermanlands-Östergötlands Skogsmannaförbund
Göran From