Kontakt

Nils Hamilton Ordförande 070-584 84 17
wiksateri@gmail.com
Ulf Weitze vice ordförande D-län 070-559 69 75
ulf.weitze@fforum.se
Peter Calderon vice ordförande E-län 070-55 70 035
peter.calderon@skogssallskapet.se
Göran From Kassör 070-539 94 07
goran@simonstorp.net