Bli medlem

Välkommen att ansluta dig till gemenskapen. Alla som bor i – eller har anknytning till – Södermanland eller Östergötland och som är intresserade av skogs- och jaktfrågor är välkomna. Föreningen har idag cirka 350 medlemmar – främst skogsägare och anställda i företag inom den skogliga sektorn men också andra.

Medlemsavgift: 250 kronor per år.

Anmäl dig genom att fylla i det nedanstående formuläret eller kontakta föreningens kassör Göran From: goran@simonstorp.net eller 070-539 94 07.