Marknaden på virke och fastigheter, 6 mars

Kom på vår vinterföreläsning med Oscar Fornader, Skogssällskapet och Peter Calderon, Ludvig & Co

Plats Kronhjortsgården utanför Simonstorp

Tid 19-21

Välkomna

Göran/Kassör

maila goran@brahus.net för mer information