Årsmöte 2023 17-18 augusti

Välkomna till ett efterlängtat fysiskt årsmöte.

Programmet i korthet

Torsdag 17 augusti sker sedvanlig jaktskytte och en naturstig finns att gå.

Samling vid 14.00 Olstorps jaktskyttebana, Finspång. Därefter en föreläsning av  Johan Sonesson, Skogfors, ”kommer Bryssel att bestämma över hur vår skog skall skötas”. Middag gamla kvarnen, Sonstorps Bruk.

Fredag 18 augusti en exkursion på Sonstorps Bruk med tema framtida utmaningar för skogsägaren, nya direktiv och fler som vill ha av kakan. Ta gärna med en vän på exkursionen.

Mer information får ni genom att maila kassören Göran, goran@simonstorp.net

Varmt välkomna

Göran