Årsmöte 2022 18-19 augusti

Välkomna till ett efterlänktat fysiskt årsmöte.

Programmet i korthet

Torsdag 18 augusti sker sedvanlig jaktskytte och en naturstig finns att gå.Samling vid 14.00 Öster-Malma jaktskyttebana. Därefter en föreläsning av  bjiträdande riksjaktvårdskonsulenten Anders Nilsson med tema Vargen kommer. Middag på Öster-Malma avnjuts därefter.

Fredag 19 augusti en exkursion på Jackobergs Säteri med tema landskapsvård, skogsvård, viltvård och byggnasvård. Ta gärna med en vän på exkursionen.

Mer information får ni genom att maila kassören Göran, goran@simonstorp.net

 

Varmt välkomna

Göran