Årsmöte 2021 9 sept

Bäste Medlem

Återigen blev det ett verksamhetsår för Sörmlands Östergötlands Skogsmannaförbund som inte liknar ett ordinarie år. Både höstexkursionen och vinterträffen blev inställd med hänsyn till covid-19 restriktioner.

Nu har styrelsen fattat ett enhälligt beslut utifrån rådande situation att ställa in den årliga exkursionen och ersätta den med en digital föreläsning tillika årsmöte. 

Vi siktar på att träffas fysiskt under 2022.

Enligt stadgarna så skall årsmötet hållas innan septembers utgång.

Årsmöte 2021

Du blir härmed inbjuden till ett årsmöte via dator/surfplatta/smartphone.

Årsmötet hålls torsdag den 9 september kl 1900–2100.

Under mötet håller Kjell Taawo, Sörmlands museum en föreläsning med tema Små och Stora kulturhus 

Det du behöver göra är anmäla dig med epostadress och telefonnummer till Katla Kindestam-Nilsson, epost katla.kindestam-nilsson@vivax.se senast 20 augusti.

Det är kostnadsfritt att delta på årsmötet.

Medlemsavgift

Sedvanlig medlemsavgifter/serviceavgift tas ut även detta år, föreningen har fasta kostnader som behöver täckas.

Väl mött hälsar Styrelsen genom

Kassören 

Göran From