2020-08-27 Digitalt årsmöte

Årsmöte Södermanlands Östergötlands Skogsmannaförbund

Samtliga medlemmar bjöds in till ett digital årsmöte vilket ett drygt 10-tal hörsammande. Sedvanlig dagordning avhandlades och styrelsen fick ansvarsfrihet för det gånga räkenskapsåret.  Ekonomin är god i förbundet och ny styrelse fick i uppdrag att följa utvecklingen av pågående pandemi och dess påverkan på våra aktiviteter.

 

text Göran From