Fortsatt nedstängd verksamhet

Som vi alla vet lägger coronaviruset fortsatt sordin på hela samhället. Det innebär att  alla aktiviteter i Sörmland-Östergötlands Skogsvårdsförbund tills vidare är nedstängda.
Förhoppningsvis kommer förhållandena så småningom att återgå till det normala så att vi istället kan träffas som vanligt i sommar. Någon aktivitet under den kommande vårvintern är inte att räkna med. Vi återkommer när läget har klarnat.

Styrelsen för Södermanlands-Östergötlands Skogsmannaförbund
Göran From