2019-04-11 Studiebesök på Skärblacka Bruk

Södermanland-Östergötlands Skogsmannaförbunds sedvanliga våraktivitet 2019 var ett intressant studiebesök på Skärblacka Bruk den 11 april.

Efter att ha inlett kvällen med kaffe och smörgås gav platschefen Håkan Krantz  en initierad bild av den nyinvesterade anläggningen. Efter en spektakulär flytt av en pappersmaskin från bolagets finska anläggning i Tervasaari har Skärblacka har bruket blivit BillerudKorsnäs centrum för tillverkning av så kallat MG-papper (maskinglättat papper). Tillsammans med en redan befintlig MG-maskin i Skärblacka gör det bruket till den största tillverkaren i Europa av detta slags papper. Investeringen innebar att personalstyrkan samtidigt ökade med 50 till 740.

Susanne Leierth och Ari Nikko, tillsammans med Göran From, sekreterare i SÖS.

Därefter tog Susanne Leierth och Ari Nikko över och ledde de 25 deltagarna genom den imponerande anläggningen.

Skärblacka Bruk är en viktig enhet i den svenska skogsindustrin och bidrar genom sitt stora råvarubehov till en trygg avsättning för barrmassaved i regionen.

Sammanfattningsvis ett mycket intressant besök, summerade de 25 deltagarna. Intresset för besöket var stort men